ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวง ประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเขาดินและแยกประแสร์ถนนสุขุมวิท จ.ระยอง

กรมทางหลวง ประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเขาดินและแยกประแสร์ถนนสุขุมวิท จ.ระยอง

กรมทางหลวง ประชุมรับฟังความเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเขาดินและแยกประแสร์ถนนสุขุมวิท จ.ระยอง ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านยื่นเรื่องคัดค้าน พร้อมเสนอให้ขยายถนนจาก 4 ช่อง เป็น 6 หรือ 8 ช่องจราจร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว 1-2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิก คามิโอระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน)และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวนทางหลวงระยอง หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวม 120 คน เข้าร่วมประชุมฯ

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์) เป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชุมชน จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตัน เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด กรมทางหลวง จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมาโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงขอบเขตและแนวทางการประเมินของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มตัวแทนชุมชนสี่แยกเขาดิน สี่แยกประแสร์และชุมชนทุ่งควายกิน ได้ยื่นหนังสือ ถึงอธิบดีกรมทางหลวง ,ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายก อบจ.ระยอง ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าว โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวไม่เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างไปร่งใส รวมถึงไม่สอบถามความต้องการและผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ พร้อมกับอ้างว่า ปริมาณการจราจรบริเวณสี่แยกทั้ง 2 แห่ง ไม่มีปริมาณจราจรติดขัดหรือสะสมตัวสูง เมื่อเทียบกับสี่แยกอื่นๆบนถนนสุขุมวิทและถนนพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย มักเกิดจากปัญหาวินัยจราจรและประสิทธิภาพผู้ขับขี่ ไม่ใช้ปัญหาจากสภาพพื้นผิวหรือช่องทางจราจรอย่างที่โครงการอ้างถึง

นอกจากนี้ ทางกลุ่มตัวแทนฯยังได้ยื่นข้อเสนอให้กรมทางหลวงยกเลิกโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง 2 แห่งทันที และให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ พร้อมกับเสนอให้กรมทางหลวงพิจารณาขยายช่องจราจร จาก 4 ช่องเป็น 6 หรือ 8 ช่องจราจร พร้อมไฟส่องสว่างและระบบท่อระบายน้ำตลอดถนนสุขุมวิท จาก จ.ระยอง ถึง อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220531124939155

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More