ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

จ.ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565

ที่ประชุมได้พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยปลา 3 แสนตัว การพัฒนาสถานที่สาธารณะและปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะริมเขื่อนยาง พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมริมตลิ่งและวัชพืชในน้ำ ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำวัง ให้สะอาด สวยงาม ตั้งแต่สะพานช้างเผือก หลังจวนผู้ว่าฯ ถึงสะพานเขลางค์นคร เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220531114312145

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More