ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สรุปประเด็นบทบาทกระทรวงการคลังในการแก้ไขสถานการณ์ครัวเรือนในการเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทุกคน” ภายในงานประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป Better Thailand Open Dialogue เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”

สรุปประเด็นบทบาทกระทรวงการคลังในการแก้ไขสถานการณ์ครัวเรือนในการเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทุกคน” ภายในงานประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป Better Thailand Open Dialogue เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More