ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพป.ตราด จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

สพป.ตราด จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

(31 พ.ค. 65) นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สนับสนุนสื่อ / ป้ายรณรงค์ โดยจัดกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ทั้งนี้ตามที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tabacco Day) ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญในการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ” รวมทั้งคำขวัญที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ในปีนี้ คือ “บุหรี่ : ทำลายสิ่งแวดล้อม” สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการดำเนินการเผาบุหรี่ในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อรณรงค์ให้มีการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งการเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220531113702143

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More