ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. 2565-2580

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ พ.ศ. 2565-2580

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/