ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และบ้านพักตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเปร็ง ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และบ้านพักตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเปร็ง ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
จากกรณีเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซเส้นที่ 2 รั่ว ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ปตท. ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บูรณาการฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในตำบลเปร็งนั้น ปตท. ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสองชั้นหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี และ
ก่อสร้างบ้านพักให้แก่สถานีตำรวจภูธรเปร็ง โดยในส่วนของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีนั้น ทางโรงเรียนจะใช้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบไปด้วย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และห้องเรียนปกติ 2 ห้อง และในส่วนของบ้านพักตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเปร็ง ประกอบด้วย บ้านพักสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 16 ครอบครัว ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้แก่ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ต่อไป
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/