ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนทีโอเอ วัดคำสายทอง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทีโอเอ วัดคำสายทอง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ และสนับสนุนเยาวชนให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 196 ทีม และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 44 ทีม รวมถึงทีมหุ่นยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ในเกมการแข่งขัน Rescue Line ปรากฏว่า ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วย

นายฐิติภัทร เชี่ยวชาญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายดิเรก ผุยคำสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอัครพล วังคะฮาตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายประยุทธ สุภาคาร นางวิยะดา สุภาคาร และนายศรีเพชร แพงศรี

ชนะเลิศการแข่งขัน แชมป์ประเทศไทยปี 2565 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน. Robocup. 2022. ประเภท. Rescue Line. ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220602095801475

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More