โรงเรียนทีโอเอ วัดคำสายทอง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนทีโอเอ วัดคำสายทอง เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ และสนับสนุนเยาวชนให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ จากทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 196 ทีม และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 44 ทีม รวมถึงทีมหุ่นยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ในเกมการแข่งขัน Rescue Line ปรากฏว่า ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วย

นายฐิติภัทร เชี่ยวชาญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายดิเรก ผุยคำสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอัครพล วังคะฮาตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายประยุทธ สุภาคาร นางวิยะดา สุภาคาร และนายศรีเพชร แพงศรี

ชนะเลิศการแข่งขัน แชมป์ประเทศไทยปี 2565 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน. Robocup. 2022. ประเภท. Rescue Line. ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220602095801475

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More