ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผวจ.ยะลา นำข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ – ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผวจ.ยะลา นำข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ – ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม กล่าวราชสดุดี และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา องค์กร เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สวมหน้ากากอนามัยสีขาว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง จำนวน 95 หน่วยงาน ถวายราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกันเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งพิธีการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ทรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมอาชีพจากหัตถศิลป์ในกลุ่มราษฎร อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้ธำรงสืบไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604061413308

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More