ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พช.อำนาจเจริญ จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.อำนาจเจริญ จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวรักนิกร แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม สนับสนุน รวมถึงให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานจากนางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และวางแผนให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่

1) นางแสงพุฒ ครคง ?บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างนกทา

2) นายนาวิน เนาวะพันธ์ ?บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างนกทา

3) นางหวัน ค่ำคูณ ?บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างนกทา

4) นางอ่ำ เนาวะพันธ์ ?บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างนกทา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220603082114880

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More