ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนามหาวิทยาลัย

จิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา /จิตอาสา 904 รหัส 5B-062 รุุ่น 5/63 หลักสูตรหลักประจำ”เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 50 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีทั้งการทำความสะอาดอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในอาคารกิจกรรมนักศึกษา จัดโต๊ะที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่อ หรือรอเรียน เพื่อให้มีสภาพที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604120909370

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More