ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เหล่าพสกนิกรชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

อำเภอด่านซ้าย โดยนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนางจารุชา พรมภักดี ภริยา/กรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการการเมือง ข้าราชการบำนาญ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย สมาชิกสมาคม ชมรม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

โดยมีกิจกรรมเริ่มตอนเช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หน้าศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จากนั้น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมเก็บขยะถนนสองข้างทางเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณถนนหน้าแขวงการทางเลย ที่ 2 ด่านซ้าย

ในช่วงเย็นพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอด่านซ้ายร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย แสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟื้นคืนผืนดินผืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎรจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604105410328

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More