ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ โครงการอบรมเสริมประสบการณ์ระบายภาพสีน้ำ “normal in New normal” และการประกวดสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6

จ.สุรินทร์ โครงการอบรมเสริมประสบการณ์ระบายภาพสีน้ำ “normal in New normal” และการประกวดสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6

ที่อาคารรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมประสบการณ์ระบายภาพสีน้ำ “normal in New normal” และการประกวดสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4-6 เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านศิลปะสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ครู เยาวชน และประชาชน สร้างแรงบันดาลใจต่อการใช้จินตนาการในการประกวดวาดภาพ พัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้ผ่านกระบวนการสร้างงานศิลปะด้วยสื่อสีน้ำ สามารถเข้าใจเทคนิค และนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไปได้ โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นายกุลเชษ รัตนา หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณาจารย์ วิทยากร ผู้มีเกียรติ และผู้สมัครฯ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า “ศิลปะ” นอกจากจะมีความสำคัญในแง่คุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสร้างกำไรให้กับนักลงทุนมากมายทั่วโลก ผ่านการประมูล ซื้อขาย ส่งต่อ เปลี่ยนมือ ซึ่งนับวันมูลค่าของงานศิลปะเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ศิลปะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อาชีพหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะก็สามารถสร้างรายได้เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ การสร้างระบบแบบนี้ นอกจากเป็นการสร้าง Value ให้ผลงาน และสร้างพื้นที่ให้ศิลปินหน้าใหม่มีชื่อเสียง ยังถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญให้งานศิลปะ สร้างค่านิยมที่ดีงามให้แก่คนไทยได้อีกด้วย

นายกุลเชษ รัตนา ในนามหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครูและเยาวชนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาอยู่กับการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะถูกจำกัด กลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมทางด้านการศึกษา และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของครูและเยาวชนรุ่นใหม่ จึงเสนอแนวทางการเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Workshop เสริมประสบการณ์ระบายภาพสีน้ำ จำนวน 186 คน เยาวชนเข้าร่วมการประกวดระบายภาพสีน้ำ จำนวน 103 คน

การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายบันชา ศรีวงศ์ราช ศิลปินสีน้ำและประธานเครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย (International Watercolor Society Thailand) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในการขับเคลื่อนการทำงาน วิทยากร

ส่วนงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด/ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสุรินทร์ ร้าน 361 อำเภอปราสาท พี่น้องกลุ่มศิลปกรรมสุรินทร์ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604162859409

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More