ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รวมความสามัคคี “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 12 อำเภอนาคู”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รวมความสามัคคี “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 12 อำเภอนาคู”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รวมความสามัคคี “สร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 12 อำเภอนาคู” ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน”

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านอบอุ่นในธรรม หลังที่ 12 อำเภอที่ 12 ตามโครงการ “พลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบให้แก่เด็กชายกีต้าร์ สอาดรัมย์ และเด็กหญิงเปียโน สอาดรัมย์ พร้อมครอบครัว ซึ่งได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดย พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการ และญาติธรรม เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นหลังที่ 12 อำเภอที่ 12 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านได้เมตตา เป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนของอำเภอนาคู องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ผู้นำตำบลนาคูทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันออกแรงในการก่อสร้าง

จากการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนของคณะทำงานโครงการพลังบวร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 พบว่า มีสภาพบ้านที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความปลอดภัย ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีบ้านเลขที่ พื้นบ้านเป็นดินมีความชื้น และเฉอะแฉะ ครอบครัวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาของป่าขาย เช่น หอย ไข่มดแดง เห็ด หน่อไม้ และอื่นๆ ที่ขายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวมีความอดทนใช้จ่ายอย่างประหยัด พอมีเงินเก็บบ้างก็นำไปซื้อเสามาทำบ้านอยู่ ปลูกผักสวนครัวต่างๆ ไว้รับประทานและขาย ลูกๆ ได้พูดกับพ่อว่าอยากมีบ่อไว้เลี้ยงปลา ด้วยความที่รายได้มีจำกัด จึงได้ลงมือขุดบ่อให้ลูกด้วยตนเอง เด็กทั้ง 2 คน เป็นนักเรียนเรียนดี มีจิตเป็นอาสา แต่มีฐานะยากจน จึงได้คัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้มีบุญได้รับการสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมในครั้งนี้ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พระครูวิจัยธรรมโกวิท พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือในการดำเนินการสร้างบ้าน แต่งตั้งคณะทำงานในการก่อสร้าง และเริ่มลงมือก่อสร้างยกเสาเอก เสาโท ในวันที่ 19 เมษายน 2565 จนกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2565 ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 10 วัน โดยการนำของนายสุทิน รื่นรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านนาสีนวล พร้อมด้วยผู้ช่วยและช่างในหมู่บ้าน และผู้มีจิตอาสาได้มอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นับว่าเป็นพลังแห่งคุณความดีที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสมกับคำว่า พลังบาร รู้รักสามัคดี คนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

– งบค่าวัสดุได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคีคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบบ้านอบอุ่นในธรรม 1 อำเภอ 1 หลัง ” โดยพระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 100,000 บาท

– ค่าแรงที่ชุมชนร่วมกันสร้างโดยไม่คิดราคาค่าจ้าง ประมาณมูลค่า เป็นเงิน 50,000 บาท

– กองทุน “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นเงิน 5,000 บาท ผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าส่วน ชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทั้งอาหาร เครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 26,360 บาท รามทั้งสิ้นเป็นเงิน 157,630 บาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่รวมพลังก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสา สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ ให้เกิดเป็นพลัง รู้รักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ก่อสร้างบ้านอบอุ่นในธรรมหลังที่ 12 จนเสร็จสมบูรณ์ นับว่าเป็นคุณงามความดีที่ทุกฝ่าย ได้มอบให้แก่เจ้าของบ้านโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เติมเต็มให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างเสริมบุญกุศลให้กับผู้มอบ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับมอบรวมถึงเป็นการรวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสร้างเสริมเพิ่มสุขให้กับทุกฝ่าย ซึ่งในพิธีมอบบ้านในวันนี้ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ได้นำผ้าป่าที่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนโครงการในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท ร่วมกับยอดผ้าป่าของผู้มาร่วมในพิธีมอบบ้าน จำนวน 10,009 บาท รวมยอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุน ทำบุญผ้าป่าเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ ในสนับสนุนกิจกรรมสร้างบ้านอบอุ่นในธรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 31,509 บาท

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604154750401

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More