ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! เจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ทันที

กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! เจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ทันที

กรมการขนส่งทางบก ชวน!!! เจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได้ทันที รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เช่น เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเจ้าของรถสามารถเข้าถึงบริการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังได้พัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีได้ทั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ หรือสำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้อีกหนึ่งช่องทาง ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการออนไลน์ดังกล่าวอำนวยความสะดวกสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ โดยเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้

สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2565 มีผู้ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.thจำนวน 55,387 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 11,715 คัน แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 8,582 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 1,950 คัน แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet มีผู้ใช้บริการ จำนวน 910 คัน นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 319,626 คัน บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,975 คัน และชำระภาษีรถประจำปี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 597 คัน รวมมีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 465,742 คัน

ข้อมุล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604190613439

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More