ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (SPORT BANK)

รองผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (SPORT BANK)

วันนี้ (เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี๊ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยการจัดมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดและประจำอำเภอ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาต่อไป ซึ่งกิจกรรมและโครงการดังกล่าว ถือได้ว่ามีความสำคัญ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220604151901392

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More