ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครั้งแรก ประกวด“มโนราห์”เยาวชนไทยโชว์ทักษะศิลปะพื้นบ้านภาคใต้

ครั้งแรก ประกวด“มโนราห์”เยาวชนไทยโชว์ทักษะศิลปะพื้นบ้านภาคใต้

      ครั้งแรก ประกวด“มโนราห์”เยาวชนไทยโชว์ทักษะศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา
รอบชิงชนะเลิศ 3 มิถุนายน 2565  
กรมพลศึกษาได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาดำเนินการจัดประกวดรอบคัดเลือกคณะศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราห์จาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด            รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราห์ในรอบชิงชนะเลิศกำหนดจัดขึ้นในวันที่               3 มิถุนายน 2565 ณ โรงสีแดง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เชิญชวนชมแชร์  Facebook Live Page : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา
: กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More