ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศอบตบางด้วนรับสมัครพนักงานจ้าง2565_020622_114204.pdf

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/