ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ 2

รายละเอียดอบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/