ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

1 คนให้ หลายคนรับ ต่อชีวิตต่อลมหายใจ กับ 20,650 ซีซี เพื่อถวายราชสดุดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

1 คนให้ หลายคนรับ ต่อชีวิตต่อลมหายใจ กับ 20,650 ซีซี เพื่อถวายราชสดุดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้

กรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีพระบรมราชนนีพันปีหลวง ห้วงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และบริษัทบ้านดอนปิยะกลกาล จำกัด/บ้านดอนปิยะบิ้กไบค์ ณ บริษัทบ้านดอนปิยะบิ๊กไบค์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 67 ราย โดยได้รับโลหิตจำนวน 59 ยูนิต หรือคิดเป็น 20,650 ซีซี และมีผู้ประสงค์แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย และอวัยวะ 6 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการรักษากลับมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220606112512731

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More