ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เชิญร่วมประกวดชิงรางวัลอันทรงเกียรติ ระดับชาติ ในงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ 2565 ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เชิญร่วมประกวดชิงรางวัลอันทรงเกียรติ ระดับชาติ ในงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ 2565 ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ขอเชิญชวนทุกกลุ่มหน้ากาก นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน ทั้งชาวด่านซ้าย ชาวจังหวัดเลย ทุกท่านทั่วประเทศไทย ที่มีความสามารถด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ เข้าใจในอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา การละเล่นผีตาโขน มาร่วมประกวดวาดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ 2565 ปีนี้การประกวดฯ ยกระดับมาตรฐานระดับชาติ การตัดสินโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีชื่อเสียง ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อพัฒนางานผีตาโขนสู่สากล

ทั้งนี้ การประกวดวาดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2565 พร้อมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย Soft Power สู่สากล ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness” โดยแสดงถึงอัตลักษณ์ จิตวิญญาณ และศิลปะการละเล่น ผีตาโขน ของชาวอำเภอด่านชาย จังหวัดเลย ที่พร้อมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย (Soft Power) สู่สากล รวมทั้งจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับชาวอำเภอด่านซ้ายและ จังหวัดเลย (Creative Economy Development) เพื่อสร้างการยกระดับและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำหน้ากากผีตาโขน และสร้างแนวคิดการนำศิลปะร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาส่งเสริม หน้ากากผีตาโขน ภายใต้แนวคิด “ผีตาโขนเทศกาลสีส้นแห่งความสุข” หรือ ” Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness”

หลักเกณฑ์การประกวด จัดการประกวดหน้ากากผีตาโขน 2 ประเภท

1.การประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน อัตลักษณ์งดงาม (Beautiful Identity)

-การประกวดหน้ากากผีตาโขน นำผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว มาส่งผลงานเข้าประกวด ณ บูรวัฒนธรรมวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

2.การประกวดแข่งขันวาดหน้ากากผีตาโขน จิตวิญญาณสร้างสรรค์ (Creative Spirit)

-การแข่งขันประกวดวาด ออกแบบ หน้ากากผีตาโขน ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ณ บูธวัฒนธรรม วัดโพนชัยอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ 08.00-14.00 น.

รูปแบบการประกวด

1.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบและนำเสนอแนวความคิดของ ผลงาน แสดงถึงอัตลักษณ์ของผีตาโขน

2.ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานและแข่งได้ทั้งสองประเภท

3.ผู้เข้าประกวดจะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง ไม่จำกัดเทคนิคและวิรี่การ โดยทางกองประกวดจะเตรียมหน้ากากผีตาโขนไว้ให้เท่านั้น

4.ระยะเวลาในการแข่งขันประเภทที่ 2 ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

5.ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดของผู้ประกวดเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาใช้ และจะต้องไม่ใช้กับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่มาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อนหากมีผู้ทักท้วง หรือทราบว่าเป็นการ ลอกเลียนแบบ ถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและคำใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

6.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานปกครองอำเภอด่านซ้าย สามารถนำไปใช้ใด ๆ ได้ทุกกรณี

7.ประกาศและรับรางวัล ถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีกลางหน้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

8.ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่าน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) และจะมีพิธีมอบรางวัล ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย (งานสำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4289-1266 ในวัน และเวลาราชการ อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ในประกาศหรือ โทร:042 891266(อำเภอด่านซ้าย), 093 065 0332(วัฒนธรรมจังหวัดเลย), 086 2242236 (เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย), 081 2609661(สมใจ) ในวันเวลาราชการ Facebook: ที่ทำการปกครองด่านซ้าย, : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย,: เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย, : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220606103817714

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More