ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมพระธรรมนูญ กำหนดจัดสร้างพระผงศาสดา เนื่องในวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบปีที่ 116

กรมพระธรรมนูญ กำหนดจัดสร้างพระผงศาสดา เนื่องในวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบปีที่ 116

กรมพระธรรมนูญ กำหนดจัดสร้างพระผงศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำธรรมนูญและศาลทหารทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบรอบปีที่ 116 และย้ายที่ตั้งหน่วยแห่งใหม่ไปยังอาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดประทานมวลสารวัตถุมงคลแก่เจ้ากรมพระธรรมนูญ เพื่อจัดสร้างพระผงศาสดา และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กรมพระธรรมนูญ 

สำหรับกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระผงศาสดา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.55 น. โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธี (ฝ่ายสงฆ์) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและครอบครัว และหลังจากเสร็จพิธีฯ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีรับสั่งให้นำพระผงศาสดาเข้าพิธีอธิษฐานจิต 9 วัน 9 คืน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More