ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7)

รายละเอียดการรับสมัครdoc04335720220606163825

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/