ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดโอกาสการเรียนรู้ จับมือร่วมกับโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สร้างห้องเรียนอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

วิทยาลัยเทคนิคสตูล เปิดโอกาสการเรียนรู้ จับมือร่วมกับโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สร้างห้องเรียนอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต

วันนี้ (6 มิ.ย. 65) ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง รวม 60 คน ซึ่งเข้ารับการเรียนหลักสูตรวิชาชีพสาขาที่สนใจ ในโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม โดยมีนักเรียนเข้ารับการเรียน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , สาขาจักรยานยนต์ , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาช่างเชื่อม

โดยการเรียนการสอนดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสตูล ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นคู่ภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ภายใต้บริบทความพร้อมของแต่ละพื้นที่

สำหรับโครงการห้องเรียนอาชีพเป็นโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ ศักยภาพของนักเรียนสู่การมีทักษะอาชีพ มีงานทำ รวมทั้งได้รับการแนะแนวแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียน มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220606124731743

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More