ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมพร้อมแผนป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา น้ำท่วมเมือง ช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมพร้อมแผนป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู เยียวยา น้ำท่วมเมือง ช่วยเหลือประชาชน

ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการทำแผนป้องกันน้ำท่วมเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างมีมาตรฐาน แต่ในปีนี้หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้มีการประชุมหน่วยงานภายในเทศบาลนครขอนแก่นในการทบทวนแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตัวเมืองขอนแก่น โดยเน้นย้ำให้ทุกกอง สำนัก ของเทศบาลทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน สำหรับแผนการดำเนินการนั้น มีทั้ง การป้องกัน แก้ไข การฟื้นฟู การเยียวยา โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้

1.การบริหารจัดการเรื่องการตั้งเครื่องสูบน้ำ

2.การบริหารจัดการเรื่องประตูน้ำ

3.การบริหารจัดการอัตรากำลังในการเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วม เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และได้จัดเวรยามเฝ้าระวังทางระบายน้ำไม่ให้มีอุดตันและตรวจว่ามีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำหรือไม่

4.การเยียวยาประชาที่ได้รับความเดือนร้อน โดยการมอบสิ่งของที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหาย

5.การนำส่งกระสอบทรายให้กับบ้านเรือนที่ได้รับความเดือนร้อน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อดังนี้

– ปัญหาน้ำท่วม สำนักช่าง ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

– เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ เหตุต้นไม้ล้ม ติดต่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

– เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

– ปัญหาการจัดการขยะ ติดต่อสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-223880 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

– กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย ติดต่อสำนักการสาธารณสุขฯ 043-223880 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)

โดยสามารถประสานงานขอรับกระสอบทรายกั้นน้ำ (ไม่เกิน 30 กระสอบต่อหลังคาเรือน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงในการตรวจสอบ) ได้ที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 043-221184 สายด่วน 199 หรือ สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สถานีดับเพลิง อีก 3 แห่ง คือ สถานีดับเพลิงเมืองเก่า 043-224625 , สถานีดับเพลิงบึงหนองแวง 043-234583 ,สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้าง 043-234581 หรือ ศูนย์ฯ อปพร.ทน.ขก. 043-220301

สำหรับข้อมูลจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง เตือนประชาชน ระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220606122756740

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More