ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล แนะเตรียมความพร้อมก่อนปรับโควิด – 19 เป็นโรคประจำถิ่น ด้วยมาตรการ 2 U

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล แนะเตรียมความพร้อมก่อนปรับโควิด – 19 เป็นโรคประจำถิ่น ด้วยมาตรการ 2 U

วันนี้ (7 มิ.ย.65) นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้โรคโควิด – 19 เป็นโรคประจำถิ่น ขอให้ประชาชนชาวสตูลยึดหลัก 2 U เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด – 19 คือ Universal Prevention การป้องกันและเฝ้าระวังตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก งดรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการดูแลตนเองให้ปลอดความเสี่ยงติดเชื้อ (Self Clean-up) ก่อนเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และUniversal Vaccination การรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่มอายุ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคและลดการสูญเสียชีวิต

ในส่วนของการฉีดวัคซีน สามารถฉีดได้ที่โรงพยาบาลสตูล ณ อาคาร 100 ปี ทุกวันจันทร์ , พุธ และศุกร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 7 อำเภอ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607093028014

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More