ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่จังหวัดนราธิวาส

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ที่จังหวัดนราธิวาส

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับ

 

จังหวัดนราธิวาส มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้คัดเลือกจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และลงตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ปัจจุบันมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างๆ เช่น มีการลักลอบนำยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนเพิ่มมากขึ้น หาซื้อได้ง่าย ราคาถูก เป็นต้น ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานียะลาและนราธิวาส มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศตลอดจนความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสุขกายของผู้ติดยาเสพติดโดยตรง ดังนั้นจังหวัดนราธิวาสจึงให้ความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ในปี 2565 จังหวัดนราธิวาส จึงได้กำหนดเป็นนโยบายของจังหวัดนราธิวาสในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607080153007

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More