ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เร่งประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความจำเป็นให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 และใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

จังหวัดตรัง เร่งประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความจำเป็นให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 และใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 4 แต่ยังต้องขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันป้องกันไม่ให้โรคโควิด 19 กลับมาเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอีก ขณะเดียวกัน ปัจจุบันไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดตรัง ยังคงอยู่ที่ 64 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเสี่ยง 607 โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งครึ่งหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน จึงต้องรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นเพื่อลดการเสียชีวิต

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายฉีดเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่า 60% เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเพียงพอ รองรับการเปิดประเทศและใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีความปลอดภัยมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรการเตรียมพร้อมโควิดสู่โรคประจำถิ่นในมาตรการ 2U คือ Universal prevention และ Universal Vaccination โดยจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความจำเป็นให้ประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้ประเทศสามารถผ่านสถานการณ์โควิด 19 และเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607080105006

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More