ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานประจำปี 2565

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานประจำปี 2565

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานประจำปี 2565 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงานประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน นี้ มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงานประจำปี นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม วันนัดพบแรงงานประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้รับพนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ ภายในงานมีกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง / สถานประกอบการโดยตรง แนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ต้องการหางานทำในทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนัดพบแรงงานประจำปี 2565 ซึ่งมีนายจ้างร่วมรับสมัครงานกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 1,000 อัตรา โดยสามารถสมัครงานพร้อมกันได้หลายตำแหน่งและหลายบริษัทในวันเดียวกัน

สำหรับหลักฐานการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว, สำเนาใบรับรองการผ่านงานหรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (สำหรับเพศชาย) ทั้งนี้ นายจ้าง / สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครและคัดเลือกพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยแจ้งได้ทางกล่องข้อความ Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cmemployment.org@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 0-5311-2744 ต่อ 22,23 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line Official ID Line : @doecmi

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607111545066

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More