ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนามข้อตกลง ในการส่งเสริม แก้ไข บำบัด เด็ก เยาวชน และครอบครัวผู้กระทำความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนามข้อตกลง ในการส่งเสริม แก้ไข บำบัด เด็ก เยาวชน และครอบครัวผู้กระทำความผิด

ที่ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 นายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหัวหิน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นางสาวพัชนี สุภา วัฒนธรรมจังหวัด นายอำพล ศิริคำ เกษตรจังหวัด ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่กระทำความผิด ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข และร่วมมือในการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้สามารถอยู่กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และไม่หวนกลับไปทำความผิดซ้ำอีก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607125846094

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More