ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ ย้ำ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่

จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฯ ย้ำ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยให้เยาวชนรุ่นใหม่

(7 มิ.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด รวมทั้งยังมีคณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานต่อที่ประชุมในเรื่องด้านการบริหารงานบุคคล โดยได้มีการนำเสนอการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 อัตรา ในโรงเรียนวัดแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอในเรื่องการกำหนดตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรจาการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 – 2564 อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าถึงวาระอื่น ๆ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ได้นำเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทุกวันนี้ แม้จะมีแทรกในวิชาสังคมศึกษา แต่การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ดูจะลดบทบาทลงอย่างมาก บางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนด้วยซ้ำ จึงเสนอให้บรรจุการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในหลักสูตรด้วย

โดยในเรื่องนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ระบุว่า วิชาประวัติศาสตร์ไทย เป็นวิชาที่สำคัญ ดำรงคนรุ่นใหม่ให้มีความรักชาติ รู้ถึงความยากลำบากกว่าจะเป็นชาติไทยคนไทย ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ทำให้คนไทยรักกัน ผู้พันกันดังเก่าก่อน แต่เมื่อวิชาประวัติศาสตร์ไทยถูกเลือนลม คนรุ่นใหม่ลุ่มหลงวัฒนธรรมต่างชาติ จนอาจทำให้เกิดความชังชาติตัวเอง ดังนั้นการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์ไทยในการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ จะทำให้คนรุ่นใหม่รู้ถึงความเป็นชาติของตัวเอง และที่มีมาของชาติไทยมากขึ้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607125029091

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More