ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กลุ่มปตท. ผนึก “PJW” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากวัสดุสิ้นเปลือง มุ่งสู่ตัวแทนผลิตไทยใน ASEAN

กลุ่มปตท. ผนึก “PJW” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากวัสดุสิ้นเปลือง มุ่งสู่ตัวแทนผลิตไทยใน ASEAN

กลุ่มปตท. ร่วมกับ ปัญจวัฒนาพลาสติก พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ดึง 3 จุดแข็งองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาด พร้อมเล็งตั้งบริษัทร่วมทุนก่อสร้างฐานผลิตสินค้า ในปี 2566

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์