ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันนี้ (7 มิ.ย.65) ที่วัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยมี นางจิราภา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปี 2565

สำหรับโครงการดังกล่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ประกอบการเจริญจิตตภาวนา ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมทั้งได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ตลอดทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะหรือวันพระ ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีความเชื่อมโยงผูกพันธ์ตามวิถีเดิมในลักษณะของ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อันจะนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในทุกด้านต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607121153086

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More