ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” ทหารพราน 41 บริการตัดผม ให้กับนักเรียนในพื้นที่

“เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์” ทหารพราน 41 บริการตัดผม ให้กับนักเรียนในพื้นที่

ที่โรงเรียนบ้านวังพญา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังพญา จัดกิจกรรม “เกศาสานใจ เชื่อมรักสานสัมพันธ์”

โดยการให้บริการตัดผมกับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของนักเรียน และผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

สำหรับโครงการ “เกศาสานใจ เชื่อมรัก – สานสัมพันธ์” จัดขึ้นโดยการออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาสตามศักยภาพของหน่วยที่สามารถปฏิบัติได้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607120600083

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More