ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะสงฆ์อำเภอหันคา มอบบ้านและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการสังฆประชานุเคราะห์ จ.ชัยนาท

คณะสงฆ์อำเภอหันคา มอบบ้านและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โครงการสังฆประชานุเคราะห์ จ.ชัยนาท

นายอดิศร เกิดโต นายอำเภอหันคา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ , รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยน และคณะ , พัฒนาการอำเภอหันคา , เกษตรตำบลบ้านเชี่ยน , สาธารณสุขอำเภอหันคา , ผอ.รพ.สต.บ้านเชี่ยน , ผอ.รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลบ้านเชี่ยน และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอหันคา โดย ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล(หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ พระครูวิมลชยาทร เจ้าคณะอำเภอหันคา และคณะสงฆ์อำเภอหันคา ร่วมกันลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้ดำเนินการสร้างใหม่ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ให้กับ นางกุหลาบ เถื่อนนุ้ย บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ถุง ตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ จ.ชัยนาท

โครงการสังฆประชานุเคราะห์ เป็นนโยบายของ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ ในฐานะเจ้าคณะภาค 3 ท่านมีนโยบายให้ช่วยชาวบ้าน เป็นสังฆประชานุเคราะห์ เยียวยา ช่วยเหลือญาติโยมที่มีความเดือดร้อน ยากจน แต่มีการประพฤติตัวที่ดี นับเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ครองตัวอย่างพอเพียง และยึดหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608121911476

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More