ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางพระ เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2565

จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางพระ เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2565

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าของจังหวัดตราด เข้าร่วม

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ อันเป็นเอนกประการซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองบางพระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม จังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการ ฟื้นฟูคลองบางพระ โดยจิตอาสาต่างร่วมกันทาสีขอบทางเดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ และการกำจัดเศษวัชพืช ตลอดแนวสองฝั่งคลองบางพระ ซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่องทุกวันพุธ เป็นการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจิตอาสา ในการร่วมดูแลคลองบางพระแห่งนี้ให้มีความสวยงาม และยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608121103475

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More