ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ยะลาเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก หลังเริ่มพบกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนป่วย

จ.ยะลาเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก หลังเริ่มพบกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนป่วย

จ.ยะลาเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก หลังเริ่มพบกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนป่วย สำหรับโรค มือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งมักจะพบมากในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศที่เย็นและชื้น และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

ล่าสุดนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี ยะลา ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ได้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก แล้วเกินกว่า 2 คน โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก อีก จำนวน 18 คน หลังพบกลุ่มเสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก 4 ราย

ในส่วนของมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากของทางโรงเรียนจะทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่เข้าโรงเรียนมีการใช้เจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการตรวจมือ เท้า ปาก ก่อนเข้าแถว ทำกิจกรรมกับพี่ๆ นักเรียน ชั้นอนุบาล ก่อนเข้าห้องก็จะนำนักเรียนไปล้างทำความสะอาดมือจนสะอาด พร้อมกับดื่มนม และเข้าห้องเรียน โดยคุณครูจะมีการตรวจมือ ตรวจง่ามมือ เท้า และปาก อีกครั้งจนแน่ใจ และจัดให้เด็กๆ นั่งเว้นระยะห่าง เพื่อลดการสัมผัส ซึ่งนักเรียนทุกคนก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นางกนกภรณ์ รัตนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี บอกว่า หลังจากที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี ได้ตรวจเจอโรคมือเท้าปาก ก็ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แจ้งไปยังสาธารณสุข ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครยะลา เข้ามาเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง ถ้าพบเจอจะส่งต่อไปตรวจเพื่อเฝ้าระวังต่อ ตอนนี้ทางสาธารณสุขเทศบาลฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามา 3 รอบแล้ว มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ห้องไหนพบเจอเกิน 2 คนขึ้นไปจะปิดห้องเรียน และทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ของเล่น ตากแดดฆ่าเชื้อ ที่ผ่านมาก็ได้ ปิดเรียนไปแล้ว 2 ห้องเรียน ที่เจอเกิน 2 คน หยุดไป 1 อาทิตย์ หลังจากนั้นเด็กก็กลับมาเรียนตามปกติแล้ว สามารถควบคุมได้ ที่พบเจอก็ให้เด็กหยุดเรียน เฝ้าระวังที่บ้าน

ในขณะเดียวกันทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็ได้มีการประสานกับผู้ปกครองตลอดเมื่อพบเจอ ก็จะโทรแจ้งผู้ปกครองให้ มารับเด็กเพื่อไปตรวจซ้ำที่ โรงพยาบาลรวมทั้งให้ผู้ปกครองเฝ้าดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตอาการ พบเจอจุดเล็กๆ ตามมือ เท้า ปาก ตามอาการของโรคก็ให้ไปพบแพทย์ทันที

สำหรับโรค มือ เท้า ปาก พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการเล็กน้อย เช่น มี ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก ที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น และจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนหรือสถานศึกษา ควรมีการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำ หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เช่น ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ของเล่นต่าง ๆ ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กอื่นๆ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220607104340047

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More