ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1 ตุลาคม 2565

ไฟล์เอกสารรายละเอียด การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1 ตุลาคม2565

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/