ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า               จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน 1 อัตรา
3. คนงานประจำรถขยะ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา
1. พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 2 อัตรา

2. คนงาน           จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานวิทยุ    จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานดับเพลิง   จำนวน 2 อัตรา
5. คนงานประจำรถขยะ    จำนวน 6 อัตรา
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-182-4195-7 ต่อ 166

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/