ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ทำกิจกรรม Big Cleaning ปรับภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหนะนำโรค ฉีดล้างคูระบายน้ำ และจัดระเบียบทางเท้า เพื่อความสวยงามที่ยั่งยืน

เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ทำกิจกรรม Big Cleaning ปรับภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหนะนำโรค ฉีดล้างคูระบายน้ำ และจัดระเบียบทางเท้า เพื่อความสวยงามที่ยั่งยืน

วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มอบหมายให้ นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เปรมประเสริฐ นายธวัชชัย บุญฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์สัตว์พาหนะนำโรค ฉีดล้างคูระบายน้ำ และจัดระเบียบทางเท้า และทางสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการแพทย์ เทศกิจ สำนักปลัด กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักช่าง และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครภูเก็ต ณ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2

นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครภูเก็ต จะลงพื้นที่ทำกิจกรรม ที่ ชุมชนหัชนานิเวศน์ ทั้งเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและมีการนำมาวางไว้หน้าบ้าน เทศบาลนคร จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น. และขอความร่วมมือประชาชนในละแวกดังกล่าวไม่จอดยานพาหนะทุกชนิด เพื่อกีดขวางการจราจร และการความสะดวกในการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน พร้อมขอเชิญชวนชาวชุมชนหัชนานิเวศน์ร่วมกิจกรรมเพื่อความสะอาดของชุมชน ชุมชนน่าอยู่ น่าบ้านน่ามอง อย่างยั่งยืน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608124158483

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More