ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ เปิดให้ผู้ว่างงานสมัครและสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง กว่า 1,000 อัตรา รองรับสถานประกอบการ โรงแรม ที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จากการเปิดประเทศ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ เปิดให้ผู้ว่างงานสมัครและสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง กว่า 1,000 อัตรา รองรับสถานประกอบการ โรงแรม ที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น จากการเปิดประเทศ

วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) ที่ ลานกิจกรรมพับบลิค เฮ้าส์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานใหญ่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการในคราวเดียวกัน พร้อมมีการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงมากกว่า 30 บริษัท และมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1,000 อัตรา อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะหาคนงานไปทำงาน ส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงาน และความต้องการของตลาดแรงงานที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้ง มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะไปทำงานยังซาอุดีอาระเบีย และให้คำปรึกษาด้านอาชีพ โดยมีผู้วางงาน และผู้ที่มีความประสงค์จะหางานใหม่และเปลี่ยนงาน ให้ความสนใจมาสมัครงานเป็นจำนวนมาก

นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ในวันนี้ เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่ว่างงานได้มีงานทำ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ที่ขณะนี้เริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้กลับมาเปิดให้บริการและต้องการแรงงานจำนวนมากให้กลับมามีงานทำอีกครั้ง หลังจากมีการเปิดประเทศ

นอกจากนี้ ได้สอบถามและพูดคุยกับกลุ่มผู้ที่มาสมัครงานพบว่า ส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีงานนัดพบแรงงานที่เป็นศูนย์นายจ้างไว้ที่เดียว เพราะบางคนพึ่งจบใหม่ เพิ่งมาสมัครงานเป็นครั้งแรก ได้สะดวกในการยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และในขณะที่บางคนมาสมัครงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการเปลี่ยนงานใหม่ เพราะหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ดี ที่จะได้เจอนายจ้างและสถานประกอบการ และอาจจะมีตำแหน่งงานว่างให้เลือกที่ตรงกับความถนัดและความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะงานบริการในโรงแรมที่พักต่างๆ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608124353484

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More