ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดประกาศเลื่อนวันขายทอดตลาดimg-220609164812

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/