ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42

จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42 เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ในการสืบสานพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 แก่โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานหนังสือ พร้อมทั้งพิจารณาจัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42 ซึ่งเป็นเล่มล่าสุดในปัจจุบัน เป็นหนังสือชุดละ 13 เล่ม ในราคาหน้าปก รวมชุดละ 8,000 บาท เพื่อต่อยอดขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ในการสืบสานพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขยายโอกาสให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ นางกิ่งกาญจน์ พรหมทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร.089-8734749

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608131003490

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More