ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต : Pius one Blood Donation, More Blood More Lives.” ปีที่ 2 และเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.65

จ.นราธิวาส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต : Pius one Blood Donation, More Blood More Lives.” ปีที่ 2 และเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.65

นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่สภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกเดือน ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต : Pius one Blood Donation, More Blood More Lives.” ปีที่ 2 เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

 

สำหรับในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ดังนี้ วันที่ 8 มิถุนายน ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจะแนะ//วันที่ 14 มิถุนายน ที่ TK Park นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส//วันที่ 31 มิถุนายน ที่หอประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์//วันที่ 24 มิถุนายน ที่หอประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์//วันที่ 28 มิถุนายน ที่หอประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส และวันที่ 30 มิถุนายน ที่หอประชุม เทศบาลเมืองนราธิวาส พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส หรือ TK Park นราธิวาส พร้อมรับของที่ระลึก (เสื้อยืด//ผ้าขนหนู) ของมีจำนวนจำกัด

 

วันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดงานฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2547 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยในปีนี้ (2565) มีคำขวัญในวันผู้บริจาคโลหิตโลกว่า “Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives – สามัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต และรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้เพียงพอจ่ายให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220608101731391

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More