ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณ ผู้ชนะการประกวดจำนวน 8 ทีม ในโครงการ DIGI Data Camp หรือ”ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI)

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณ ผู้ชนะการประกวดจำนวน 8 ทีม ในโครงการ DIGI Data Camp หรือ”ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” โดย สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI)

สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐภายใต้ “โครงการ DIGI Data Camp – ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด Data Driven Government และมีวัตถุประสงค์การพัฒนา 3 ด้าน คือ 

1) พัฒนาทักษะบุคคลากรของรัฐในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล (Data) ให้เป็นความเข้าใจเชิงลึก (Insight) และสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และ รวมถึงการตัดสินใจต่าง ๆ  

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Data Community) ในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์

3) ต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชนในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล

โครงการ DIGI Data Camp หรือ”ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ” ได้รับผลตอบรับจากบุคลากรภาครัฐกว่า 220 ทีม ที่เข้าร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล และการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมก่อร่างสร้างพื้นฐาน (Basic Training) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) และกิจกรรมรอบปั้นอัศวิน (Exclusive Training & Pitching) ที่เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันเข้าอบรมในหลักสูตรการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดทำผลงานเพื่อการแข่งขันชิงรางวัล รวมทั้งสิ้น 8 ทีม (ติดตามผลงานผู้ชนะการประกวดได้ที่ https://www.facebook.com/DIGIInstituteThailand)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ภายในงาน DG Summit 2022 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดจำนวน 8 ทีม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลากรภาครัฐ  โดยมี 5 รางวัล ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ :

    ทีม : DLD moving forward สุดต๊าซซซ จาก กรมปศุสัตว์

    ชื่อผลงาน : Dashboard สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

    ทีม : SRT._.MIS.ศูนย์คลัง จาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

    ชื่อผลงาน : Dashboard แสดงข้อมูลภาพรวมการบริหารพัสดุคงคลังและการแก้ปัญหาพัสดุไม่เคลื่อนไหวของคลังพัสดุ SRT

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

    ทีม : Farminsight

    ชื่อผลงาน : Dashboard ทำไมเกษตรกรไทยถึงยากจน มาจากสองหน่วยงาน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรมสรรพากร และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

4) รางวัล Popular Vote ขวัญใจประชาชน

    ทีม : Unstoppable จาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย

    ชื่อผลงาน : Dashboard ชี้เป้าการค้า หาโอกาสการส่งออก

5) รางวัลผลงานดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่ทีม

    – ทีม HIERARCHY จากสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
      ชื่อผลงาน: Dashboard แสดงข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

 

 

 

 

    – ทีม S-i-HR-Data 3 ยกกำลัง 2 จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      ชื่อผลงาน: ความสัมพันธ์ระหว่าง Generation และ Work From Home (WFH) เทียบกับความพึงพอใจและความผูกพันในวิกฤตการลาออกครั้งใหญ่ (ในสถานการณ์ Covid 19

 

 

 

    – ทีม สนามบินน้ำ Analytica จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
      ชื่อผลงาน: Dashboard ธุรกิจร้านอาหาร

 

 

    – ทีม 200 จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
      ชื่อผลงาน: คุณแม่วัยใส อยู่ไหนกันบ้าง?

 

 

ข้อมูลรายละเอียด และ Timeline ของกิจกรรม สามารถติดตามได้ที่ Facebook DIGI และหรือติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ดีๆนี้ได้ ที่ website DIGI

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)