ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สป0017.1/ว2415 การบังคับใช้มาตรการต่าง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สป0017.1/ว2415 การบังคับใช้มาตรการต่าง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/