ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สป0017.1/ว2462-2463 ข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ รวม 3 ฉบับ

สป0017.1_ว2463 บันทึก ข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ รวม 3 ฉบับ (สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

สป0017.1_ว2462 ข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ รวม 3 ฉบับ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/