ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 26 พฤษภาคม 2565 นายวิระ ทองประไพ อนุกรรมการฯ และ นางสุวิชา บุญช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะกรรมการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) ตามวาระการประชุม ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย และ นายวีรศักดิ์ มหิสรากุล ผู้จัดการส่วนบริหารและปฏิบัติการธุรกิจวิทยุคมนาคม ระบบวิทยุเรือ เจ้าหน้าที่จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งบริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (UCS) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ในประเทศไทย ให้กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited: NT) ภายใต้โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและประกาศข่าวแจ้งเตือนไปยังเรือเดินทะเล ตามวัตถุประสงค์ของ IMO ในการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยุเรือ หรือ Bangkok Radio ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ในโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วน ในการทำงาน ได้แก่ 1.ระบบประกาศข่าวชาวเรือ NAVigational TEleX (NAVTEX) เป็นระบบสำหรับประกาศข่าวสารที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับการเดินเรือ เช่น ข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวการซ้อมรบจากกองทัพเรือ เป็นต้น โดยจะมีช่วงเวลาในการออกอากาศที่ได้ถูกกำหนดมาจาก IMO 2.ระบบติดต่อวิทยุเรือความถี่ย่าน VHF ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับชายฝั่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ ในทะเล โดยระบบสามารถรับข้อความขอความช่วยเหลือ (DSC Message) แสดงตำแหน่งและข้อมูลของเรือในเขตน่านน้ำประเทศไทย และติดต่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านคลื่นความถี่ VHF (Radio Telephony) เพื่อการฝ้าฟังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างรวดเร็ว 3.ระบบ Automatic Identification System (AIS) เป็นระบบสำหรับติดตามเรือเดินทะเล โดยระบบจะสามารถแสดงตำแหน่งและข้อมูลที่สำคัญของเรือทุกลำที่ติดตั้งระบบ AIS เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบเหตุทางทะเล รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังและติดตามเรือเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ ซึ่งนำไปสู่การป้องกันอาชญากรรมทางทะเลได้ โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยุเรือ หรือ Bangkok Radio ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการวางระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมแบบครบวงจร มีทีมงานให้กับปรึกษาและวางแผนงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งให้บริการและดูแลลูกค้าในระดับมืออาชีพ ซึ่งหากองค์กรหรือหน่วยงานสนใจติดตั้งระบบสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ Sales@ucsbkk.com หรือโทร 02-236-0208

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More