ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนา เทคโนโลยีสำหรับใช้ในโรงเรือนปิดอัจฉริยะ

ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนา เทคโนโลยีสำหรับใช้ในโรงเรือนปิดอัจฉริยะ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่นขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture เพื่อรับทราบแนวโน้มเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงเรือนเพาะปลูกแบบปิดอัจฉริยะ (Plant Factory) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-15.10 น. ผ่านโปรแกรมซูม โดยวิทยากรจากสมาคมโรงงานเพาะปลูกพืชอัจฉริยะแห่งประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ผ่านทางลิงก์ https://form.gle/LntvELCLqoPMm2q89  

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา การบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นและแปลเป็นภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หมายเลข 0 2619 5500 ต่อ 123 หรือที่ liaison@ftpi.or.th 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More