ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การรับฟังความคิดเห็นข้อตกลงยอมรับ ใบอนุญาตผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบินและพิธีสาร

การรับฟังความคิดเห็นข้อตกลงยอมรับ ใบอนุญาตผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบินและพิธีสาร

เอกสารข้อตกลงยอมรับใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยว

เอกสารข้อตกลงยอมรับใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน (Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing) และพิธีสาร ดังนี้ 

MRA on FCL 

คำแปล MRA on FCL

PROTOCAL 1 ON FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICES และคำแปล

PROTOCAL 2 AVIATION TRAINING ORGANISATIONS

คำแปล PROTOCAL 2 AVIATION TRAINING ORGANISATIONS

“แบบสอบถามความคิดเห็นต่อข้อตกลงยอมรับใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน (Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing) และพิธีสาร”  โดยทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตาม Link Microsoft Form : https://forms.office.com/r/MgMhQ46yTJ

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/