ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 เที่ยวบินแรกวันที่ 12 มิถุนายน 2565

จังหวัดสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 เที่ยวบินแรกวันที่ 12 มิถุนายน 2565

จังหวัดสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 เที่ยวบินแรกวันพรุ่งนี้ ขณะที่ผู้ว่าฯ สงขลา อำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญมุ่งสู่พิธีฮัจย์ศาสนกิจที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามได้อย่างสมบูรณ์

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องไทยมุสลิมไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียราว 2 ปี โดยในปีนี้กรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนกว่า 3,700 คน ในส่วนของจังหวัดสงขลามีผู้เดินทางกว่า 260 คน และมีเที่ยวบินขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไป-กลับ จำนวน 10 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินขาไปหาดใหญ่-มาดินะห์ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2565 และหาดใหญ่-เจดดาห์ ในวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2565 ส่วนเที่ยวบินขากลับในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565

ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งขั้นตอนการเดินทาง การตรวจสอบเอกสาร การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของผู้เดินทาง ขั้นตอนพิธีการ พื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร และญาติผู้มาส่ง การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อาคารสถานที่ เป็นต้น โดยจะมีพิธีส่งผู้แสวงบุญเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.15 น. ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะผู้แสวงบุญเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสาร หรือผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่วางแผนการเดินทางมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

โอกาสนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ว่า การประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากจะเป็นศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้แสวงบุญรู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องอยู่ในกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะทุกคนคือผู้แทนของประเทศไทย ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจให้สมบูรณ์ ตามแบบฉบับของท่านศาสดา และขอให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติตนตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทางพร้อมอำนวยพรให้ผู้แสวงบุญทุกท่านเดินทางไปประกอบพิธีฮัจโดยสวัสดิภาพ มุ่งสู่พิธีฮัจย์ศาสนกิจที่ยิ่งใหญ่ของอิสลาม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะผู้แสวงบุญเตรียมตัวก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ตลอดเวลา พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสาร หรือผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่วางแผนการเดินทางมายังท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก ประมาณ 2-3 ชั่วโมง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220611073638570

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More